Status på områdefornyelsen i Klinkby-Houe-Tørringhuse  se vedhæftet fil.
Generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I
      KLINKBY, TØRRINGHUSE OG HOUE
              BORGERFORENING
      ONSDAG D.20 MARTS KL.19.00
      I KLINKBY BOLDKLUBS LOKALER
 
      Dagsorden ifølge vedtægterne.
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent 2019
  5. Indkomne forslag.
  6. Forslag fra bestyrelsen.
  7. Valg til bestyrelse.                               
    8.  Valg af suppleanter
    9.  Valg af revisor
    10.  Evt.

AFLYSNING AF SANKT HANS FEST VED FDF-HUSET I KLINKBY 2018

Vi har i Borgerforeningen i dag besluttet at aflyse Sankt Hans festen. Vi har været nede på bålpladsen og kan se, at det er meget tørt. Vi ved, at afbrændingsforbudet er blevet ophævet i dag dog med et forbehold, at hvis det blæser mere end 10.8 m/s gælder forbudet stadig. Lige nu meldes der 12/13 m/s.

Vi ønsker ikke at skulle være ansvarlige for en brand i vores område.

Vi vender tilbage til næste midsommer.

Rigtig go`sommer

Klinkby, Tørringhuse og Houe Borgerforening


  INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I
      KLINKBY, TØRRINGHUSE OG HOUE
              BORGERFORENING
      TORSDAG D.15 MARTS KL.19.00
      I KLINKBY BOLDKLUBS LOKALER
 
      Dagsorden ifølge vedtægterne.
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent 2018
  5. Indkomne forslag.
  6. Forslag fra bestyrelsen.
  7. Valg til bestyrelse.                               
    8.  Valg af suppleanter
    9.  Valg af revisor
    10.  Evt.
 
 

 
Borgerforeningen har brug for din hjælp!
 
Klinkby skal have den store koblingsstation + transformatorstation.
Hvor der før var udpeget 3 forskellige arealer i kommunen til tekniske anlæg i forbindelse med Havvindmølleparken VESTERHAV NORD, er der nu besluttet at samle det hele på et areal.
På Refskovvej i Klinkby er der nu udpeget et areal på 20.000m2 til tekniske anlæg.
 
Vi har gjort indsigelse over for Lemvig Kommune, men det er en for stor mundfuld for os alene at kæmpe med Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energinet og vores egen kommune.
Derfor har vi henvendt os til en lokal advokat for at få professionel hjælp.
 
Vi vil være taknemmelige for et hvert beløb, så vi kan få vendt dette ”onde” med en advokat.
 
Beløb kan indsættes på Borgerforeningens konto – Registrerings nr.: 9589  Konto nr.: 5560020610 eller sendes til Mobile Pay nr.: 23461391 (Anne Marie Bach Birknes)
Anfør venligst ”advokathjælp”
 
 
Med venlig hilsen
Klinkby, Tørringhuse og Houe Borgerforening
 
KONTINGENT 2017
 
Vi håber i alle vil bakke op om vor lille borgerforening, så vi fortsat kan blive ved med at holde Sankt Hans, Fastelavn, pynte fint op til jul, flage ved særlige lejligheder, og plante fine blomster mm.
Dette kræver blot at man indbetaler 100,- pr. husstand / pensionister 50,-
dette kan gøres på:
reg.nr.: 9589
kontonummer: 5560020610
eller på mobilpay på nummer: 23 46 13 91, Anne Marie Bach.
HUSK at påføre navn, gade og husnr. ved begge indbetalingsformer !!
 
 
 
 
 
 
INDBYDELSE TIL SANKT HANS FEST VED FDF-HUSET I KLINKBY
FREDAG D. 23-6-2017.

 
Der er grill til rådighed fra Kl.18.00
Gratis snobrød til børnene.
Bålet tændes Kl 20.00.
Båltale ved Skoleinspektør Anne Kongstad Klinkby Skole
Vel mødt
Med ønske om en god sommer
Klinkby, Houe og Tørringhuse borgerforening
 
Jørn Thomassen, Erland Mikkelsen, Leif Olsen,
Jan Kobberholm, Finn Haagensen, Anne Marie Bach og Susanne Westeraa.
 
Fastelavn 2017smiley

Søndag den 26 februar, afholdte Klinkby borgerforening Fastelavnsfest i Alt I Et huset.
 Der blevet slået tønder ned, der efter var der saftevand og fastelavnsboller til alle.
Tak for den fine opbakningen.yes


 
Klinkby | Nejrupvej 2 | 7620 Lemvig | Tlf.: 29638527